ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Ing. Barbora Kabátová

kabatova@navrhytzb.cz

+ 420 773 469 001

Zdravotechnické instalace

Profesní část TZB – zdravotechnické instalace – řeší vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynu včetně napojení objektů na sítě pro veřejnou potřebu.

Vodovod

Zabýváme se návrhem rozvodů pitné, případně i užitkové a požární vody v objektu, způsobu ohřevu teplé vody (ve spolupráci s profesí vytápění) a jejího měření.

Splašková kanalizace

Řešíme návrh odkanalizování objektů napojením na veřejnou stoku, případně shromažďováním na pozemku a následnou likvidací (žumpy a septiky). Pro objekty rodinných domů jsme schopni zajistit i projekt malé čističky odpadních vod v oblastech, kde se nenachází systém veřejné kanalizace.

Dešťová kanalizace

Součástí projektu ZTI je i komplexní způsob likvidace a hospodaření s dešťovou vodou, který zakládáme na hydrogeologickém průzkumu jednotlivých pozemků, abychom vždy našli nejlepší řešení pro danou lokalitu. Projektujeme retenční nádrže, vsakovací objekty a čerpání dešťových vod pro jejich další využití v objektu.

Plynovod

Součástí projektu ZTI je i komplexní způsob likvidace a hospodaření s dešťovou vodou, který zakládáme na hydrogeologickém průzkumu jednotlivých pozemků, abychom vždy našli nejlepší řešení pro danou lokalitu. Projektujeme retenční nádrže, vsakovací objekty a čerpání dešťových vod pro jejich další využití v objektu.

Přípojky

Je možné objednat u nás i projektovou dokumentaci k přípojkám vody, kanalizace nebo plynu. Dokumentace přípojek podléhá standardům místních správců sítí a je tak vždy dobré s nimi komunikovat ještě před zhotovením dokumentace, s čímž jsme ochotni pomoci a asistovat.

„Bezproblémové vedení potrubí ušetří mnoho starostí při provozu budovy.“

Řešíme stavby:

Rodinné domy

bytové domy

kancelářské budovy

vzdělávací budovy

obchodní centra

průmyslové haly

Restaurace

nemocnice

Garáže

Často kladené otázky

Zajistíme Vám všechny stupně projektové dokumentace. Od studie po dokumentace pro územní rozhodnutí přes dokumentaci stavebního povolení až po dokumentaci provedení stavby nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele. Po realizaci díla Vám následně můžeme nabídnout dokumentaci skutečného stavu.

Ano. Disponujeme autorizací a vždy když je požadavek, tak je dokumentace opatřena autorizačním razítkem v patřičném oboru.

Ano. Je vypsáno více dotačních titulů, které můžete na Vaší stavbu využít. Nejvíce se využívá Nová zelená úsporám.

Ano. Děláme běžně projekty pro státní sektor.

Ano. Cenové nabídky jsou vždy nezávazné a zdarma. Takže se nemusíte bát nás poptat.

Zůstaňte v TZBčku s odběrem novinek